KACHO NASEEM HAIDER KHAN

Blog

Floods in Pakistan

Posted by Kacho Sajjad on August 31, 2010 at 6:50 AM

What a dreadful scene to see our brothers and sisters in misery following the most devastating floods in our beloved country which as per estimates have affected almost 20 million and 4 million rendered homeless. Flooding has submerged hundreds of villages killing at least 1600 people. The danger of the spread of water-borne diseases like diarrhoea, asthma, skin allergies and cholera in the affected areas is quite high. 3.5 million children are at the risk of deadly diseases.

What is the basic cause of this phenomenon??? Is secret "Weather Modifcation Tests" behind this floods???  Why the International Community is reacting so slow??? are some of the questions that come to mind,,,,

May God Bless us all Ameen

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

892 Comments

Reply Donaldmdj
6:43 PM on July 23, 2021 
???????????? ??????
????? ????? ???? ??????? ??? ??????? ????????
??????? ? ?????? ??????? ????
???? ?? ?????????? ????????????? ???????????? ????, ????? ????? ??????? ? ????? ??? ??????? ????????. ??? ??? ??????? ????? ????? ????? ????????? ? ??????? ??????? ???? ?? ??????????. ?? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???????, ????? ??????? ??????? ?????? ??? ????????? ??????????????.

???????? «????????????» ???????????? ??????? ??????? ???. ??? ????? ? ???????????? ??????? ????? ??????? ???????, ????????? ? ???????????? ??? ?????????? ????????? ?????. ????????? ??????? ??????????????? ??????? ? ?????? ?? ????? ???????. ???? ??????- ? ?????????????? ???????, ??????-??????? ??? ???????, ????????? ? ????? ??? ????????? ???????????? ? ??????????. ????????? ? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????.

?????

+ ?? ????? ??????? ??????? ?? ?????

+ ???? ??????? ??????? ? ??? ??????, ??? ??? ????????? ??? ? ?? ????????? ??????

– ????????? ? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ?????, ??????

– ??????? ?????????? ???? ????????? ???? ???????

– ?? ???????????? ????????? ?????????? ??????? ?? ?????????????? ?????????

????

+ ????? ????? – ??????? ?????

+ ????? ??????? ??????????? ? ???? ??? ????? ? ??????

+ ????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ???

– ???? ?? ??????? ????

– ??????? ?? ??????? ????? ???????

– ?????? ????? ????????? ? ??? ???????? ???????? ? ???? ???????????

?????

+ ????????? ??? ?? ???????, ??????? ?????? ? ?????

+ ?????? ???????? ????????? – ?? ??????? ????????? ??????? ? ????????

– ?? ???????????? ????????? ?????????? ??????? ?? ?????????????? ?????????

– ????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????????? ??????

– ???? ?????? ????? ?????? ? ??????? – ????? ????? ?????????, ????? ????? ?????? ?????????

????

+ ????? ????? ????? ? ??????? – ????? ?????? ??????? ?????????

+ ????????? ?????? ?????? ?? ??????? ? ???????? ???????

+ ? ???????? ????? ???? ?????? ?????? ????????? ??????????? ? ????????????

+ ?????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ???

– ???? ????? ????? ?????, ????????? ??????? ??????? ??? ???????, ? ????? ?????? ??? ????????????? ?????? ????????? ???????

– ??? ??????? ??????? (???? -18) ??????????? ?????????, ???? ??????? ?? ????????? (?????? ????????????? ???????????? ??????)

– ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ??????????, ????? ???????? ??????? ? ???????

???????, ????? ????????????? ????? ??? ??????? – ??? ?????? ? ?????? ??????. ? ??????? ????? ???? ????????????? ???????. ????? ???????, ????????? ???? ????????? ?? ?????? ??????, ??????? ??????????? ?????? ? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ????????.

????????? ???????? ? ??????? ? ??????? ????? ?? ???????? ????? ??? ????? ????????? ???????. “????????????” ??????????? ????????? ??????? ??? ????? ???????? ???????. ? ???? ??, ????????? ??????? ???? ??????? ??????? ? ?? ????? ??????????? ????????? ???????, ???? ???????? ??????? ????? ??????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ??????? ? ?????? ???? ? ??????????? ?????????.?? ????? ???? ?????! ?????????? ? ??? – ? ???? ???????? ????? ??? ????????? ???????????? ?? ?????? ??????? ??????? ? ???????????? ????????.
Reply JessicaEmima
5:39 PM on July 23, 2021 
Try for free today Get Xevil for all your captcha solving. Fastest and the most accurate captcha solving available on the market, stop wasting your money on captchas.
Reply HaroldFog
3:11 AM on July 23, 2021 
??
???????
cialis
???????
??????? ?????


cialis

??????? ?????
Reply Raymonduneds
9:42 PM on July 22, 2021 
Wy?wietlacz ciek?okrystaliczny 2021 regeneracja wy?wietlaczy lcd

W dukcie sondowa? biologicznych w 1888 roku Friedrich Reinitzer przenigdy przez los wymy?li?em p?yn??y kryszta?. Dalsze czasoch?onne próbowania posiad?o?ci wodnistych kryszta?ów ratyfikowa?y ofert? latania cechami optycznymi tej?e posadzie, co zainicjowa?o skonstruowanie m?odzie?czego wy?wietlacza ciek?okrystalicznego w roku 1964 (George H. Heilmeier) przez tabliczk? RCA.

W 1972 roku Westinghouse schowa? dyplom na zasadniczy papuzi monitor LCD urzeczywistniony w nowoczesno?ci TFT, jednak w?a?nie w 1982 powsta? nienaganny finansowy miniaturowy telewizor sformowany poprzez Seiko-Epson, natomiast cztery szybuje noc? tera?niejsza sieroca renoma wprowadzi?a wczesny projektor TFT LCD. W roku 1989 na gablocie Funkausstellung w Berlince korporacja Hitachi przedstawi?a autentyk monitora LCD o przek?tnej 10 nieuszkodzeni, jaki egzystowa? noc? przytwierdzany w komputerach. Inscenizacja zostawi?am wznowiona w zak?adach Mohara w Japonii, dok?d z jakiego? sezonu przedwieczny sporz?dzane w aktualnej jednej metodzie parawany o linii 5 wszyscy. Danina parawanu 10-calowego przypadkiem polepsza?a si? w rozdziale 1400–2000 dolarów]. Pierwszoplanowy ekran wzorca IPS pojawi? si? w 1994 r. zanadto sytuacj? Hitachi, autoramentu MVA po 2 latkach wetkn?? Fujitsu, natomiast PVA po sukcesywnych 2 latkach – Samsung].

Liczby monitory z monitorem TFT LCD, za spraw? korporacji Hoshiden, wnikn??y na plac w latach 1995–96, chocia? telewizory spo?ród tego? wzorca monitorami o przek?tnej przesz?o 10" pojawi?y si? w 1999 roku zanadto rozpraw? Sharpa, tudzie? pilnie tiulka latek niepr?dko zesz?y przyst?pne kszta?ty o przek?tnej 40" za? 50"].

Sentencj? zamieszania wy?wietlacza komunikatywnie istnieje prze?ledzi? na przyk?adzie potulnego wy?wietlacza odbiciowego, ze wygi?t? wst?pn? nematyczn?. W wy?wietlaczu obecnym promieniowanie docieraj?ce do niego egzystuje wyj?ciowo dzielone prostopadle poprzez filtr polaryzacyjny (1), wówczas obiega poprzez szklan? anod? (2) plus warstewk? rzadkiego kryszta?u (3). Rozmy?lne mikrorowki na katodach (2 tak?e 4) ka?? takie uporz?dkowanie kruszyn prowokuj?cych klas? ciek?okrystaliczn?, by przy wy??czonej anodzie zaleg?o poruszenie polaryzacji o?wietlenia o 90°. Dzi?ki niniejszemu przestrze? przypadkiem przemierzy? poprzez cynfoli? (5) wykonuj?c? posta? analizatora uczona, jaka puszcza owszem po?wiata spolaryzowane poziomo, wybawie? si? od lusterka (6), wyprzedzi? znów przez analizator (5), odpa?? powtórnej wariacji polaryzacji o 90° na pokrywie wodnistego kryszta?u plus ostatecznie poniecha? krzew trudno?ci wy?wietlacz, poprzez szczytn? foli? polaryzacyjn?. Po przy?o?eniu rozci?gni?cia do elektrod, wytwarzane poprzez nie siedlisko elektryczne narzuca tak? reorientacj? u?adzenia ociupinek w skorupie wodnistego kryszta?u, ?e nie wykorzystuje ona polaryzacji uczona. Dostarcza bie??ce, i? odleg?o?? nie obiega przez analizator, co proponuje wynik czerni.

Wy?wietlacze ciek?okrystaliczne umiej? zarobkowa? w modusie transmisyjnym, odbiciowym (reflektywnym) mi?uj administracyjnym (trans-reflektywnym).

Wy?wietlacze transmisyjne s? obja?niane spo?ród jakiej? okolicy, za? wynikaj?ce na nich demoralizacji spostrzega si? od odwrotnej okolicy. Dlatego chwackie punkty w takich wy?wietlaczach s? stale ?niade, oraz nieaktywne wiadome. Aktualnego standardu wy?wietlacze s? dostosowywane, jak owocna stanowi porz?dna miar? epizodu, na przyk?ad w projektorach internetowych respektuj ekranach cybernetycznych. Wy?wietlacze transmisyjne s? typowo rzucane jednog?o?nie spo?ród pomys?owymi tablicami, przynajmniej porz?dkiem s? same zaczynane leniwe wy?wietlacze transmisyjne np. w chronometrach z uchylnymi wy?wietlaczami.

Wy?wietlacze odbiciowe (reflektywne) przedstawiaj? na osobistym ?o?ysku lustro, które odkrywa odkrywaj?ce do strefie wy?wietlacza p?omie?. Owego gu?cie wy?wietlacze potrafi? harowa? zdecydowanie w trybie anemicznym za? s? najcz??ciej niezbyt przestronn? amplitud? aktywowanego utworu, ale nadmiernie wtedy bior? niebywale w?skie liczby ikr. Stanowi? one popularnie dostosowywane w kalkulatorach natomiast chronometrach, tymczasem porz?dkami forsiasta wyjada jeszcze wyst?pi? w alegorycznych pecetach i palmtopach.

Tkwi? jeszcze wy?wietlacze transreflektywne, które posiadaj? zalety obu systemów. Przy w??czonym roz?wietleniu dorobek na nich liczy grub? ?wiat?o??, cho? w kolorycie zminimalizowania asenterunku przewag pod?wietlenie mo?na zgasi? a zazna? w system odbiciowy. Wy?wietlacze transreflektywne s? po?ytecznie nieaktualne w ustrojstwach obfitszych ni?by palmtopy.

Wszelki dyskurs LCD puszcza charakterystyczn? liczb? odcieni wypowiedzian? w bitach mienion? tarcz? odcienia. Regularnie zadawanymi (dla pewnego spo?ród 3 magazynowych niuansów RGB)] s? panele

czytaj wiecej https://lcd-pixel.com/pl/p/12-FIS-LICZNIK-AUDI-A3-A4-A6-TT-Jaeger
-Magneti/48
Reply WilliamdrorB
11:42 AM on July 22, 2021 
booi-com.bitbucket.io
Reply ChesterMab
4:15 PM on July 21, 2021 
???????? ???????? ????? ???????? ??? ????? 20 ??? ?? ?????????? ?????, ?? ?????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ?? ???? ???? ???????. ?? ???????? ??? ?????? ? ?????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????? ???????????? ??????.
??? ?????? ? ?????????? ?????????? ?? ?????? ????:
?????? ???????? ????? ?? ?????????????
Reply Randyvah
2:35 PM on July 21, 2021 
??? ??????? ?????????? ?????? ????????? ?? ??????, ?? ????????????? ????????? ????? ????????, ?? ????? ?????.
????????? ???? ???????????
???????? ???? ??????????? ?? ?????? ? ????????
Reply Ronniesotte
5:47 AM on July 21, 2021 
????????????? ???????????????? ?????

???????????? ? ??????? ?????????????? ????????????
??????? ???????? API
Reply kliar i röven
4:09 PM on July 20, 2021 
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how regarding unpredicted feelings. kliar i röven memme.prizsewoman.com/map19.php
Reply Donaldidero
9:24 AM on July 20, 2021 
sexual herbal supplements http://crdp-amiens.fr/reducfr.html dc health care brueckenlauf.bbw-web.de/alprade.html ayurvedic herbal shampoo
Reply Andreasike
11:05 AM on July 19, 2021 
?????? ??????
???????? ?? ???? ????????

Can I contact Administration?
It is about advertisement on your website.
Thank.
Reply Makayla
1:09 AM on July 19, 2021 
Hookup Females Utilizes Free Affairs? A Great Horizontal Gain!

Free of charge hookup females dating apps on the web is the solution if you're tired with likely to bars and clubs
simply to be prevented, as well as more serious, laughed at.
I realize what it's like because I've been there. I had been single and distressed in the working day -- I required a fresh companion -- however i continued
trying because I had hardly any other selection. If you're a
single man who wants to hookup with attractive women without planning to those spots in which the ladies are alone, then this report might just
improve your daily life. It is going to clarify why dating on the internet is the greatest choice
if you're a masculine that is shy to method a beautiful lady inside a nightclub or membership.
Reply Mewly
9:32 PM on July 16, 2021 
Bathroom cleaning

HI.
In modern the companies work competent specialists.

Cleaning international company Cleaning service appeared total-only 6 years ago, this notwithstanding swift dynamic mprovement still does not cease surprise all ours rivalsandnew customers , however practically none special secret in the swift improvement of our firms notavailable.
Despite on the impressive practical gained experience, service staff systematically enhances his qualification on diverse training and on courses. Listed assist perfect measure master new equipment and equipment .

Employees of our company are ready to provide professional cleaning services such as:

General cleaning apartments, workshops , stores and offices
Daily maintenance of cleanliness in the room
Deep cleansing and decorative treatment of floors slip prevention
Putting order after repair and construction work
Chemical cleaning of all types of carpet
Cleaning exterior glass surfaces, cleaning building facades
Seasonal cleaning outside the building
Disposal of trash and snow under license.

And likewise you can order:

Mattress cleaning, Postconstruction cleaning, Cleaning and tidying up., Corporate cleaning, Professional house cleaning, Best house cleaning, Marble care]

We commit cleaning only special cleaning supply. Fast increase in the number of cleaning firms in Prospect Hights proves that and in the area represented learned to appreciate own free time.
Serving around Williamsburg AND ON ALL STREETS, SUCH AS: High Bridge, Throgs Neck, City Line , Waterside Plaza, Grasmere .

And so exclusively you can here be sure, come in specified site and make an order services .
Reply Joshuamag
7:35 PM on July 16, 2021 
??? ??????? ????????????????? ?????? ?????????? 3 ??????? ????????. ?????????????? ???? ????????-????? ??? ??????? ?????????. ????? ????? ?? ??????? ? ?????? ???-?????. ? ?????? ???? ?????? ????? ????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????, ??????? ???????? ????????? ???????? ?? ????????.
1xbet ??
Reply DeweyWah
3:33 PM on July 16, 2021 
A nice dating site. Where can you find a good milf for random sex.
It's here http://nekzaheq.cf
Reply Jahox
5:51 AM on July 16, 2021 
??? ?????? ??????? ? ???????
Reply WerkSoumn
11:11 PM on July 15, 2021 
porn3 net
Reply GoXBet
4:02 AM on July 15, 2021 
??????? ???????? ?? ??????????? ????? ?? ??? ??? ??? ?????? , ?????? ??????????? ????? ?? ???????? ???????????!
Reply Andreidpb
1:41 AM on July 15, 2021 
????????? ???????? ? ?????? — ??????? ??? ????
???????? ??? ??????? ????? ??? ????, ????? ?????????? ?? ?????? ???? ? ?????. ????????? ???????? ? ?????? ???????????? ?? ?????????? ?????? ??? ??? ???????????? ??????? ?????? ? ???????? ????????? ???????? ? ??????, ???? ??????????? ???????? ????????? ????????? ??? ????????????? ???.??? ??????????? ????????? ???????
????? ????????? ?????? ????????? ?? ????? ???????????? ??????????? ?????????????, ?????????????? ???????????? ?????, ???????, ???????????? ??????????? ? ?? ?????????????? ???????, ????? ???? ?????? ??????? ??????????.????? ???? ??????? ??????? ??? ??????? ? ?????? ?????????? ? ????? ???????:
?????????? ??????????? ???????? ?????
???????? ???? ?? ????????? ???????????? ????? ?? ?????????? 7 ????
??????? ? ????? ?????? ?? ??????????? ?????????? ????? ? ?????
????? ????????????? ?????????? ?? ????????, ????? ??????????????? ???????? ??????????????, ??????? ??????????????? ??????? ??????? ? ?????? ? «????????????». ? ?????, ??? ???????? ????? ????????, ?????? ???????????? ????????????? ????????????? ???????????? ??????????, ? ????? ??????, ??? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ?????? ????????? ???????????.?????? ??????? ???????? ??? ???????
??????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? 4 ?? 10 ??????(?? ??????? ????????? ?????????). ??? ????????? ? ????????????, ????? ???????????? ?? ????? ?????????? – ???????????? ????????? ?????, ??? ?????????? ??????????? ????? ???????.??? ??????? ???????? ???? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ??????.??????????? ??????? ????????? ???????? ???????????? ???????? ??? ??????? ? ??????? ???????, ??? ? ????? ?????? ??????, ???????????? ?????????? ????? ???????:
??????? ?????? ?????? ???????????????, ????? ?????? ??????????? ????????? ?????
????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ???????, ????? ?? ????? ?? ??????????? ????
???????????? ???????
????? ???? ??? ???? ???????? ????? ???????, ????? ???????????? ? ??????? ?????????. ??? ???????????:
???????? ??? ??????, ??????? ????? ??????? ? ?????????? ????????
???????? ?????, ??????????? ?? ????????, ????? ????? ???????????? ????? ?? ???????.
????? ???????????? ??? ???????????? ???????????? ?????????, ? ??? ????? ???????? ??? ???? ?????? ? ???????????? ????????? ??????? ? ?????? ???????? «????????????». ??? ????? ??? ????, ????? ????????????? ?????????, ? ????? ??????? ? ???? ????? ??????????? ???????????.? ??????????? ?? ?????? ??????????? ???????? ? ????????? ??????, ??? ?????? ?? ??????????, ??????? ? ???????????? ????????? ???????? ????????, ? ???????, ????? 2 ????.
Reply ____ ____
7:21 AM on July 14, 2021 
You can certainly see your expertise in the article you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who are
not afraid to say how they believe. Always follow
your heart. https://kendojumbo2.mystrikingly.com/blog/how-do-i-work-with-a-pu
bg-gift-card